1. Begeleiding bij het opstarten van een zaak
2. Opvolging van de boekhouding
3. Optimalisatie
4. Andere

 

1. Begeleiding bij het opstarten van een zaak
Voor de starters is er steeds een vrijblijvend onderhoud of een oriënterend gesprek waaruit zal blijken welke richting de toekomstige klant uit wil en wat daar allemaal aan administratieve verplichtingen komt bij kijken.

Wij begeleiden u bij de oprichting (en/of wijziging) van uw éénmanszaak of uw vennootschap van begin tot einde. Dat wil zeggen een degelijke planning (financieel budget), aanvraag van het ondernemingsnummer (het vroegere btw- en handelsregisternummer), registratienummer, erkenningsnummer, enz. Ook eventuele andere verplichte aansluitingen brengen wij voor u in orde.

Wij staan u bij met uw persoonlijke sociale zekerheid, met het starten met personeel, aansluiting bij RSZ, bij een sociaal secretariaat, enz.

terug naar boven

 

2. Opvolging van de boekhouding

  • De volledige verwerking van uw boekhouding vanaf het inboeken van de fakturen tot en met het opmaken van de eindbalans. Wij opteren er echter voor om de boekhouding volledig in samenspraak met de klant te doen, zodat u kan beslissen of u bepaalde taken van de boekhouding zelf wenst te verrichten (bv. het inboeken van de fakturen).
  • Alle BTW-verplichtingen (alle aangiften en statistieken)
  • Verdediging van het dossier bij controles van AOIF, BTW, Sociale Inspectie
  • Opmaken van tussentijdse balansen en analyses voor de toekomst
  • Vervullen van de jaarlijkse aangiften i.v.m. personenbelasting, vennootschapsbelasting en opmaak en neerlegging van de jaarrekening van de vennootschap
terug naar boven

 

3. Optimalisatie
Wij zorgen voor een zo goed mogelijke fiskale optimalisatie en kijken graag met u naar de toekomst om conclusies te trekken uit de boekhouding van de voorgaande jaren.

terug naar boven

 

4. Andere
Op uw vraag staan we u graag bij andere werkzaamheden die bij het voeren van een eigen zaak te berde kunnen komen, zoals het opstellen van overeenkomsten of kontrakten, de begeleiding bij het indienen van een kredietaanvraag of startleningen. Ook behandelen we voor u de stopzettingen, vereffeningen en overdrachten van ondernemingen.

terug naar boven